เครื่องสำรองไฟ (UPS)คืออะไร ??  สำคัญยังไงกับระบบกล้องวงจรปิด
เครื่องสำรองไฟ - UPS

เครื่องสำรองไฟ (UPS)คืออะไร ?? สำคัญยังไงกับระบบกล้องวงจรปิด

เครื่องสำรองไฟ (UPS)คืออะไร ??  สำคัญยังไงกับระบบกล้องวงจรปิด                            UPS ( Uninterruptible Power Supply ) คือ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สามารถทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟสามารถป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากความผิดปกติของพลังงานไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับ,…

Continue Reading
×