เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด Bosch IP Camera หรือ NVR เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดรับประกันสินค้า 3 ปี โดยผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด Bosch เป็นที่ได้รับความนิยม สามารถใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กจนไปถึงขนานใหญ่ รวมถึงออฟฟิศสำนักงานและสถานที่บริการต่างๆ

×