กล้องวงจรปิด  IP  Camera กับ ANALOG Camera ต่างกันอย่างไร ??
ระบบ ip กับ ระบบ analog ต่างกันอย่างไร

กล้องวงจรปิด IP Camera กับ ANALOG Camera ต่างกันอย่างไร ??

กล้องวงจรปิดระบบ IP  Camera ระบบ IP Network จะใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย UTP หรือ LAN เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet ที่ผู้ใช้งานมีอยู่แล้วได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว    ระยะการเดินสายสูงสุด 20 กิโลเมตร ข้อดีของระบบ IP  Camera ใช้งานผ่านระบบไร้สายได้ (Wi-Fi) สามารถใช้กล้องใหม่กับระบบ LAN เดิมได้ หากมี POE ไม่ต้องเดินสายไฟแยกซึ่งสามารถลดต้นทุนสายและค่าติดตั้งได้ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ภาพมีความคมชัด…

Continue Reading
×