กล้องวงจรปิด IP Camera กับ ANALOG Camera ต่างกันอย่างไร ??
ระบบ ip กับ ระบบ analog ต่างกันอย่างไร

กล้องวงจรปิด IP Camera กับ ANALOG Camera ต่างกันอย่างไร ??

กล้องวงจรปิดระบบ IP  Camera

ระบบ IP Network จะใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย UTP หรือ LAN เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet ที่ผู้ใช้งานมีอยู่แล้วได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว    ระยะการเดินสายสูงสุด 20 กิโลเมตร

ข้อดีของระบบ IP  Camera

 • ใช้งานผ่านระบบไร้สายได้ (Wi-Fi)
 • สามารถใช้กล้องใหม่กับระบบ LAN เดิมได้
 • หากมี POE ไม่ต้องเดินสายไฟแยกซึ่งสามารถลดต้นทุนสายและค่าติดตั้งได้
 • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
 • ภาพมีความคมชัด

 

ข้อเสียของระบบ IP  Camera

 • ราคาสินค้าที่สูงกว่าระบบ ANALOG
 • ช่างติดตั้งจำเป็นต้องมีความรู้ด้าน network เป็นอย่างดี

 

กล้องวงจรปิดระบบ Analog  Camera

ระบบ ANALOG  จะใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย Coaxial Cable เช่น RG6 หรือ RG59 เป็นต้น สายสัญญาณเหล่านี้ต่างกันที่ระยะการเดินสาย ยกตัวอย่างเช่นสาย RG6 สามารถใช้ในการเดินสายกล้องวงจรปิดในระยะสูงสุด 700 เมตร แต่ RG59 ใช้ในระยะสูงสุดที่ 200 เมตร

ข้อดีของระบบ Analog  Camera

 • ราคาถูกกว่าระบบ IP
 • ช่างติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน network

 

ข้อเสียของระบบ Analog  Camera

 • เป็นระบบเก่า  รอยกเลิกการผลิต
 • วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุธรรมดา
 • ภาพไม่คมชัด

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
×